Msza u Św. Michała
2 listopada 2017
Ostatni list ks. Jana Machy
2 grudnia 2017

BŚP w Piekarach Śląskich list kapelana

Katowice, dn. 28.11.2017 r.

W Tobie jest światło

Drogie druhny i druhowie po raz XXVII w Polsce towarzyszy nam idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Co roku jesteśmy w wielu ciekawych miejscach, podejmujemy przy tym trud organizacji spotkań, aby sobie i innym pokazać, że tak naprawdę chcemy świecić przykładem dla siebie i drugich, a jednocześnie powiedzieć sobie, że światło z groty Bożego Narodzenia, które przekazujemy jest również w nas samych, bo Bóg jest blisko nas.
Pielgrzymując ze Światem z Betlejem stajemy się Ambasadorami Światła, dając tym samym światu znak, iż mimo sporów i podziałów, wielu problemów i konfliktów jako społeczność harcerska możemy wnieść poprzez dobry przykład swojego życia, więcej ciepła i radości, a także nadziei na pokonanie wszelkich trudności.
W znanej piosence religijnej pt. „W Tobie jest światło” towarzyszą nam słowa pełne wiary, które zachęcają nas do całkowitego zaufania Bogu. Niech ogień z Betlejem, który przekazujemy innym zwycięża w nas wszelką ciemność, niech zachęca nas do czynów pełnych miłości i miłosierdzia.
Jak co roku chcemy zgromadzić się w Bazylice Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku przypadnie to 18 grudnia w poniedziałkowy wieczór. O godz. 17.00 zapraszam Was na czuwanie, a następnie na Mszę Św. o godz. 18.00. Po Mszy Św. ogień zostanie przekazany w wasze ręce, by mógł dalej trafić w różne zakątki Górnego Śląska. Niech przy sztafecie światła towarzyszy Wam szczera modlitwa, za tych, którym światło przekażecie, aby również Oni świecili dobrym przykładem swojego życia dla innych.

CZUWAJ!
Szczęść Boże!

Ks. hm. Piotr Larysz
Kapelan Śląskiej Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego