Hanik1257 dla środowisk harcerskich i przyjaciół

Projekt Mobilna Harcówka – finisz
27 stycznia 2022
Koła Przyjaciół Harcerstwa
6 lutego 2022

Hanik1257 dla środowisk harcerskich i przyjaciół

W dniu 29 stycznia br. w Centrum Kultury w Knurowie odbył się spektakl pt. „Hanik1257” opowiadający historię bł. Ks. Jana Machy. Spektakl został wystawiony przez młodzieżowy Teatr Cordis. W spektaklu udział wzięły środowiska harcerskie archidiecezji katowickiej oraz przedstawiciele Śląskiej Chorągwi ZHP wraz z kapelanem. Ze względu na covid-19 nie wszyscy mogli wziąć udział w przedstawieniu, ale wiele osób, łączyło się z aktorami online. Na spektaklu nie zabrakło przedstawicieli 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej, Kręgu Seniora oraz przyjaciół harcerstwa naszego regionu. Po wspólnym przedstawieniu goście z Teatru Cordis udali się na wspólne historyczne ognisko pod wiatę na Feliksówkę, gdzie poznali szczególne miejsce m.in rekonstrukcję komisariatu straży granicznej z okresu międzywojennego. Cieszymy się, że  wspólnie z Teatrem Cordis łączy nas służba, pasja, wspólny patron zajmowania się ludźmi, a przede wszystkim szczere i ufne dążenie co celu. Błogosławionemu ks. Janowi polecamy dzieła harcerskie, które na co dzień realizujemy. 20 listopada podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Katowicach harcerze i skauci wzięli udział w warcie honorowej przy relikwiach błogosławionego. Bóg zapłać, Czuwaj!