KAPELANIA ŚRODOWISK HARCERSKICH NA TERENIE POŁUDNIOWEJ POLSKI 

Duszpasterstwo środowisk harcerskich na południu Polski obejmuje większość całego województwa śląskiego, a także obszary woj. małopolskiego i opolskiego. Jest ono prowadzone wśród takich organizacji harcerskich jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Skautów Europy. Każda z organizacji harcerskich podejmuje szereg inicjatyw duszpasterskich odpowiadających swojej specyfice.
Kapelania rozumiana przede wszystkim jako towarzyszenie dzieciom i młodzieży w zakresie rozwoju duchowego i religijnego organizowana jest przez kapłanów rzymskokatolickich, którzy mają doświadczenie pracy w środowisku harcerskim, oraz czynią to za zgodą swoich bezpośrednich przełożonych (biskupa diecezjalnego, proboszcza). Kapelania dla środowisk harcerskich na terenie południowej Polski wpisana jest w administrację kościelną i obejmuje archidiecezję katowicką, diecezję gliwicką, bielsko-żywiecką, diecezję sosnowicką, diecezję częstochowską, a także niewielką część diecezji opolskiej i krakowskiej.

Kapelania działająca wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także seniorów harcerskich umożliwia koordynację inicjatyw duszpasterskich wśród różnych organizacji harcerskich, a także pozwala na kontakt z kapłanami, którzy podejmują współpracę duszpasterską z danym środowiskiem harcerskim, zwłaszcza podczas wyjazdowych akcji harcerskich takich jak: kolonie, obozy, wędrówki, zloty itp. 

Wykaz kapelanów i duszpasterzy harcerskich działających na terenie południowej Polski:

Ks. dr hm. Piotr Larysz (archidiecezja katowicka) katecheta Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie; dr nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, kapelan Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego; Adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Wolności 51, 41-500 Chorzów, (woj. śląskie), tel. 48 505 48 19 48 e-mail: piotr.larysz@archidiecezja.katowice.pl.

Ks. prałat dr Stanisław Puchała (archidiecezja katowicka), emeryt, wspierający duszpasterstwo harcerzy archidiecezji katowickiej, opiekun duchowy seniorów Śląskiej Chorągwi ZHP; Adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, ul. Św. Wawrzyńca 2, 43-180 Orzesze (woj. śląskie), tel. 609773108 

Ks. pwd. Paweł Zieliński (archidiecezja katowicka), wikariusz, wspierający duszpasterstwo harcerzy archidiecezji katowickiej, kapelan Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP; Adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia Św. Antoniego, ul. Mikołowska 4, 44-200 Rybnik, (woj. śląskie), tel. 516542668

Ks. hm. Tomasz Chrzan (diecezja bielsko-żywiecka) wizytator katechetyczny; członek Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, kapelan Hufca Beskidzkiego ZHP, Adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej, ul. Romualda Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała, (woj. śląskie), tel. 600976570; e-mail: chrzan@kuria.bielsko.pl.

Ks. phm. Grzegorz Paszke (diecezja częstochowska) proboszcz, kapelan Hufca Częstochowa Związku Harcerstwa Polskiego; adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju, 97-334 Lubień 74, (woj. śląskie), tel.516 484 521; e-mail: info@parafia-lubien.pl 

Ks. kanonik Stanisław Stasiak (diecezja sosnowiecka) proboszcz, kustorz Sanktuarium, duszpasterz harcerzy diecezji sosnowieckiej;  adres do korespondencji: Bazylika pod wezwaniem NMP Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie), tel. 692 46 49 30, e-mail: sanktuarium@nmpanielska.pl 

Ks. pwd. Matusz Wróbel (diecezja sosnowiecka) wikariusz, członek Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Antoniego, ul. Długosza 2, 42-580 Wojkowice, (woj. śląskie), tel. 793 494 994 

Ks. Karol Darmas (diecezja gliwicka) wikariusz, kapelan Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Anny w Gliwicach Łabędach, Przyszowska 36, 44-113 Gliwice, (woj. śląskie),  tel. 32  234 23 23; e-mail: karoldarmas@wp.pl 

Ks. Andrzej Majcherek (diecezja opolska), wikariusz, duszpasterz młodzieży harcerskiej diecezji opolskiej; adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem błogosławionego Czesława, ul. ul. J. Hallera 2, 45-782 Opole, (woj. opolskie), tel. 77 474 69 71; 500119619 

Ks. phm. Filip Pajestka (archidiecezja krakowska), wikariusz, kapelan Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego;  adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Kazimierza, ul. Bobrowskiego 6, 31-552 Kraków, (woj. małopolskie), tel. 12 411 12 62; e-mail: kapelan@krakowska.zhp.pl 

O. Jacek Siepiak SJ (archidiecezja krakowska), redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe”, publicysta portalu Deon.pl, kapelan ZHR; adres do korespondencji:  Dom Pisarzy, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, (woj. małopolskie), tel. 12 6293211; 12 6293218 

O. Rafał Tański OFMCap (diecezja kaliska), proboszcz, kapelan ZHR; adres do korespondencji: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem NMP Niepokalanie Poczętej, ul. Kościelna 2, 46-250 Wołczyn (woj. opolskie), tel. 77 418 85 10;  e-mail: wolczynparafia@kapucyni.pl 

Ks. por. Przemysław Tur ( diecezja gliwicka, Ordynariat Polowy WP) na wniosek Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, działający na terenie Hufca Lubliniec oraz ze współpracy kapelanem Chorągwi Śląskiej ZHP.     

Ks. Filip Magiera (diecezja bielsko-żywiecka), kapłan diecezji Bielsko-Żywieckiej, posługujący w parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu, podejmujący współpracę z harcerzami na terenie miasta. 

Ks. Paweł Cieciorko (diecezja sosnowiecka), kapłan diecezji Sosnowieckiej, wspierający duszpasterstwo kapelanii na terenie Chorągwi Śląskiej ZHP, podejmujący współpracę z harcerzami z Hufca Ziemi Raciborskiej.