Hanik1257 dla środowisk harcerskich i przyjaciół
30 stycznia 2022
Zlot Wicka – wielkopostny dzień skupienia dla środowisk harcerskich
14 lutego 2022

Koła Przyjaciół Harcerstwa

Koło Przyjaciół Harcerstwa cóż to takiego? To społeczność, która wspiera inicjatywy dzieci i młodzieży zrzeszonej w harcerstwie. Należą do nich najczęściej rodzice zuchów i harcerzy, seniorzy, niejednokrotnie darczyńcy i ci, którzy na rożny sposób harcerstwo przypadło do gustu. W historii duszpasterstwa naszej metropolii zapisują się takie szczególne koła, które uczyniły wiele dobrego m.in w Rybniku, Knurowie, Katowicach, Bytomiu, Wodzisławiu Śląskim, Pszczynie, Mikołowie.  Koła Przyjaciół Harcerstwa nie są jakoś zrzeszone w organizacje lecz mogą, zasadniczo wspierają lokalną społeczność harcerską: Hufce, Szczepy, Drużyny, Gromady. Istnieją również takie, które działają po za granicami Polski. W ostatnim czasie przy okazji finiszu akcji „Mobilna Harcówka” na wspólnym ognisku z kiełbaskami na Feliksówce wielu przyjaciół harcerstwa mogło pomagać, wymienić wspólne doświadczenia i pysznie się posilić dobrą kiełbaską z ogniska. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za każdy przejaw życzliwości, bowiem harcerzem jest się zawsze.