Obóz dla Wilczków w Przegędzy na szlaku Oskara Michalika
25 lipca 2017
TVP Katowice na obozie w Bielsku Białej
1 sierpnia 2017

Msza Św. na obozie harcerskim w Wapiennicy

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca Ziemi Rybnickiej Związku Harcerstwa Polskiego jak co roku żyje harcerskim rytmem. Na polanie i domkach a także w samym ośrodku tętni harcerskie życie. Na terenie ośrodka znajduje się kaplica poświęcona patronowi polskich harcerzy bł. ks. phm. Stefanowi Frelichowskiemu, do której harcerze mogą podejść o każdej porze dnia. Podczas wizyty kapelana Chorągwi Śląskiej ZHP ks. hm. Piotra Larysza była okazja do spowiedzi św., rozmowy a także wspólnej Eucharystii, która była sprawowana w int. śp. druhny Klary Szymańskiej w 12 rocznicę śmierci jej męża Stanisława oraz dobroczyńców domu zucha w Bielsku Białej Wapiennicy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli harcerze ze śląska oraz Bydgoszczy.