Mało kto wie, ale tylko harcerze w naszym kraju mają swojego patrona. Jest nim błogosławiony ksiądz podharcmistrz Wincenty Frelichowski – kapłan diecezji Toruńskiej. W ostatnim czasie została odprawiona kościele pod wezwaniem św. Barbary w Chorzowie uroczysta Msza Święta za wstawiennictwem tego błogosławionego. Była to Msza Święta z udziałem chorzowskiego hufca.

Stefan Wincenty Frelichowski, urodził się 22 I 1913 r. w Chełmży, w rodzinie rzemieślniczej. Jego rodzice mieli sześcioro dzieci: Czesława, Leonarda, Stefana Wincentego, Eleonorę, Stefanię oraz Marcjannę Martę. Podstawowym źródłem utrzymania rodziny była piekarnia i cukiernia, prowadzone przez ojca. W czwartej klasie gimnazjalnej, został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Był też bardzo aktywny w działalności harcerskiej. W czerwcu 1931 zdał maturę, a jesienią wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Był członkiem kręgu kleryckiego działającego w ramach Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP.

Dnia 14 III 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez rok pełnił obowiązki kapelana i osobistego sekretarza biskupa ordynariusza Stanisława Okoniewskiego, a od 1 lipca 1938 wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. W dniu 11 IX 1939 r. został aresztowany przez Niemców. W grudniu 1940 r. został przewieziony do obozu w Dachau, który stanowiło główne skupisko duchowieństwa z całej Europy, szczególnie z Polski. Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal posługę kapłańską. Organizował wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze św. i rozdzielał Komunię św. Tak zaczęła się męczeńska droga ks. Wicka przez obozy koncentracyjne. W ewidencji obozowej oznaczony numerem 22492, odarty z godności ludzkiej i nazwiska, potrafił wykrzesać z siebie tyle mocy, że pomogła ona przetrwać jemu i innym współwięźniom najtrudniejsze sytuacje. Zapamiętany przez współwięźniów jako niosący pomoc i kapłańską pociechę, zarażony tyfusem zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r., w przededniu wyzwolenia obozu w Dachau.

18 lutego 1995 r., dokonano zakończenia trwającego ponad rok procesu informacyjnego Sługi Bożego ks. Frelichowskiego. Uwieńczenie oczekiwań wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego nastąpiło podczas wizyty Ojca Świętego w Toruniu, w czerwcu 1999 r

 

 

 

Serwis Informacyjny Diecezji Toruńskiej

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. Wincentego Frelichowskiego w Toruniu