Zlot Wicka – wielkopostny dzień skupienia dla środowisk harcerskich

Koła Przyjaciół Harcerstwa
6 lutego 2022
Modlitewnik harcerski niebawem
16 maja 2022

Zlot Wicka – wielkopostny dzień skupienia dla środowisk harcerskich

„Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski  apostołujący przez uśmiech i słowo”

Wielkopostne dni skupienia dla środowisk harcerskich odbędą się w Piekarach Śląskich

5.03.2022 Ramowy program spotkania (dla różnych organizacji harcerskich i skautowych)

Prowadzący: ks. dr Piotr Larysz

godz. 9.45 – przyjazd środowisk harcerskich do Piekar Śląskich

godz. 10.00 – Msza Św. w Bazylice z udziałem przedstawicieli ZHP, ZHR, FSE, Skauci Króla

godz. 10.45 – Droga Krzyżowa na Kalwarię z udziałem harcerzy  

Na zakończenie drogi krzyżowej modlitwa harcerzy przy obrazie i relikwiach patrona harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w kościele kalwaryjskim.

około 13.00 – Harcerskie gawędy przy kawie, herbacie i kołoczu w auli

9.04.2022 Ramowy program spotkania (dla seniorów harcerskich)

Prowadzący: ks. dr Stanisław Puchała  

Godz. 10.00 – Msza Św. w intencji seniorów harcerskich

Godz. 11.00 – Konferencja   

Godz. 12.00 – Przerwa na gawędy harcerskie przy kawie, herbacie i kołoczu w auli

Godz. 13.00 – Konferencja

Godz. 14.00 – Modlitwa za zakończenie