Modlitwa za tragicznie zmarłych harcerzy na obozie
12 sierpnia 2017
Modlitwa za niosących pomoc
17 sierpnia 2017

Obóz w Czernicy Hufca ZHP Gdynia po nawałnicy

Suszek (woj. pomorskie), 12.08.2017. Zniszczony przez nawa³nicê las i droga w Suszku, 12 bm. Na obozie w Suszku przebywali harcerze z ³ódzkich okrêgów ZHR, 140 dzieci i 30 opiekunów. Obóz zosta³ zniszczony przez nocn¹ nawa³nicê, dwie osoby nie ¿yj¹, 20 jest rannych. (zuz) PAP/Dominik Kulaszewicz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Na obozie w Suszku wypoczywali harcerze z ³ódzkich okrêgów ZHR***

Przez Harcerska Bazę Obozową w Czernicy, która zlokalizowana jest 15 km od Suszek przeszła też nawałnica. W tym czasie na bazie odpoczywało 140 harcerzy,harcerek i instruktorów, których trzeba było ewakuować i zakończyć obóz. Szkody są ogromne i bez pomocy nie uda się w przyszłym roku przyjąć na wypoczynek kolejnych harcerzy. O tym co się wydarzyło na obozie opowiada hm. Maciej Szafrański. Zobacz poniżej… 

Portal Kaszuby24